Joguines per promoure la presència de nenes i dones a la ciència i la tecnologia.