Aprofitant alguns residus que generem a la nostra societat podem construir joguines tan divertides com aquestes.