Durant l’any 2019, Espai Ambiental Cooperativa hem desenvolupat el projecte “Joguines Vives, estudi i prova pilot de preparació per a la reutilització de joguines de fusta destinades al rebuig”.

En el seu desenvolupament, s’han recuperat joguines de fusta que estaven destinades al rebuig. Aquestes, recollides a través dels Punts Verds de Barcelona, s’han seleccionat, netejat i reparat de la mà d’una persona especialista i s’han tornat a posar en circulació a través de la seva venda com articles de segona mà. 

Amb aquest projecte es buscava descobrir la viabilitat de recuperar aquestes joguines, ja que aquesta fusta és poc reciclable a causa de la barreja de materials (pintures, coles,…), però en canvi, tenen molta durabilitat. 

Malauradament, la nostra prova pilot ens ha demostrat que és una línia poc viable econòmicament, sense una aposta política, ja que es requereixen de molts recursos per a la selecció, la posada a punt (amb reparació i neteja) i la venda de les joguines. Es tracta d’un projecte artesanal. 

Pel que fa a l’estalvi d’impacte ambiental, cal tenir en compte que com que la fusta dels arbres és un embornal de carboni, només s’estalvia CO2 en els casos de joguines grans, ja que hi ha emissió per al transport des de la central de selecció al taller de reparació i des d’allà als punts de venda. Per tant, per totes aquelles joguines de mida petita l’estalvi d’emissions no ha estat realment significatiu. 

Però no tirem la tovallola. Un altre consum de joguines és possible, i el projecte ens va servir per continuar difonent el consum responsable entre les famílies i donar a conèixer les joguines de segona mà com una alternativa real i factible al model de consum actual. 

Consulta el Manifest de famílies consumidores responsables de joguines per conèixer altres accions de consum responsable de jocs i joguines i adhereix-te!