Els efectes del model de consum de joguines actual té efectes indesitjables que afecten molts àmbits a les persones (les que les fabriquen a països llunyans, els infants hiperregalats, les famílies gastant grans quantitats de diners per fer regals infantils…) i al planeta (per tots els recursos que es generen per fabricar-les i per la quantitat de residus que generen).

Fomentar un consum responsable de joguines és l’objectiu principal d’aquest projecte i el Manifest de les famílies consumidores responsables de joguines és un recull dels tips més importants que podem integrar en el nostre dia a dia per consumir joguines de manera més responsable i sostenible.

I ara ja us podeu adherir!

Consulta una a una totes les pràctiques (intercanvi de joguines, reparació, reposició…), convida a les teves amistats a sumar-se al consum responsable de joguines i dóna suport a la nostra campanya!